kórházlelkészi szolgálat

Kórházmisszió a változó egészségügyben

Szolgálatunk kihívásai és örömei COVID 19-járvány idején

koronavírus

A 2020 márciusában Magyarországot is elérő koronavírus járvány rendkívüli változásokat eredményezett világszerte, így hazánkban, egyházunkban és kórházainkban is, amelyre legjobb igyekezetünk mellett sem voltunk felkészülve sem egyénileg, sem közösségileg. A Covid, mint egy pusztító földrengés, megrengette világunkat, életünket, próbára tette alkalmazkodó képességünket, türelmünket, hitünket, állóképességünket, súlyos kérdésekkel és kihívásokkal állított szembe bennünket. Bő másfél éve tart, és sajnálatos módon még mindig nem lehet róla múlt időben beszélni, hiszen jelenleg az egyre erősödő negyedik hullámmal kell megküzdeni. A pandémia és annak következményei minden embert érintenek, azokat is, akik nem fertőződtek meg, vagy nem történt a családjukban megbetegedés vagy haláleset. A világjárvány rövid és hosszú távú összetett hatásai jelenleg is kutatás tárgyát képezik. Kiemelt jelentősége van az egyéneket és közösségeket egyaránt érintő pszichés megterheléseknek. Ebben a helyzetben felértékelődött a lelkigondozók szerepe.

Kórházlelkészként az első kihívást az jelentette, hogy rugalmasan és gyorsan kellett alkalmazkodnunk a kórházainkat érintő hirtelen változásokhoz, új szabályokhoz, és ezt napi szinten figyelemmel kell kísérnünk. A beteg utak átszervezése nélkülözhetetlen a biztonságos és megfelelő betegellátáshoz, ami a különböző fekvőbeteg osztályok átköltöztetését, azok helyén pedig Covid osztályok kialakítását jelenti. A látogatási tilalom, kórházanként eltérő módon ugyan, de érintette a kórházlelkészeket is, lecsökkentette és szigorú szabályokhoz kötötte eddigi szabad mozgásterünket. Átmenetileg hónapokon át nem tarthatunk közösségi alkalmakat, kórházi istentiszteleteket, bibliaórákat. Ezekben az időszakokban előtérbe kerülnek a modern technika általi lehetőségek, online-istentiszteletek, videó áhítatok, közösségi oldalakon való megjelenés, levelező csoportok felé való szolgálat, telefonos lelkigondozás, kinyomtatott bátorító üzenetek eljuttatása, szabadtéri bibliaórák, kórtermi áhítatok.

Gyászfeldolgozás

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a lelkigondozás iránti igény nemcsak a betegek részéről tapasztalható, hanem a hozzátartozók és a kórházi személyzet részéről is, ami járványhelyzetben fokozott mértékben érzékelhető. Az előző évekhez képest sokkal több gyászoló fordul hozzánk vigasztalást keresve, és nemcsak a járvány következtében elhunytak családtagjai. A közöttük való szolgálatunkat nagyban segíti, hogy a kórházlelkészek elvégezhették a Dr. Bodó Sára egyetemi docens által vezetett gyászcsoport vezető képzést. Veszteség- és gyászfeldolgozó csoportok szervezését hirdettük meg országszerte kórházakban és gyülekezetekben egyaránt, hiszen a koronavírussal kapcsolatos veszteség- és gyászfeldolgozás speciális lelki támogatást igényel, amelynek több oka is van, ezek közül most csak hármat emelek ki: szétszakadt a közösségi háló, megváltozott a halálhoz való viszony és megsérült a jövőkép.

Lelkigondozóként gyakran találkozunk a sokaknál eddig ismeretlen érzelmi reakciók megjelenésével, mint pl. a félelem, szorongás, hangulati zavar, harag, reménytelenség, ingerültség, alvászavar, étkezési zavar, ami bizonyos mértékig természetesnek mondható. Ha azonban tartóssá válik és akadályozza a hétköznapi életet, a pihenést, a munkavégzést, és megnehezíti a társas kapcsolatokat, akkor az már szakembert, terápiát igényel, mint ahogyan a poszttraumás stressz betegség tüneteinek a megjelenése is. Sok esetben már az megnyugtató a beteg számára, ha elmondjuk neki, hogy tünetei természetes reakcióként jelentek meg, reménység szerint átmenetiek, és másoknál is hasonlóan megfigyelhetők. Mélységekben járva különösen nagy ereje van az imádságnak, egy-egy helyén mondott Igének, a Bátorító, Vigasztaló, Megerősítő Szentlélek jelenlétének. Így lehet megtapasztalt valósággá a kórházban is, hogy: „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” Zsoltárok 46,2

megújuló erő

Nemcsak negatívumai lehetnek a járványnak, hanem pozitívumai is, ilyen a poszttraumás növekedés, egy olyan pozitív pszichológiai változás, amely az átélt traumát követően egy magasabb fokú működéshez vezet az életben. A vallásosság és a poszttraumás növekedés közötti összefüggést már a kutatók is leírták. Az Istenbe vetett hit támogatást és erőt nyújthat a viszontagságok idején, döntő szerepet játszhat a jelentésadásban, valamint elősegítheti az életcélok és prioritások teljes átalakítását. A pandémia alatt is megtapasztalhatjuk a prófétai szó igazságát, valóságát, hogy: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul…” Ézsaiás 40,31 „Bizony javamra vált a nagy keserűség.” Ézsaiás 38,17 

Szolgálatunkban helyi specialitások is megfigyelhetők, így a gyulai kórház vonatkozásában is, amelyekből most csupán néhányat szeretnék kiemelni. A különböző korlátozásokat valószínű, hogy a pszichiátriai betegek viselik legnehezebben, így nem véletlen, hogy közöttük merült fel az igény rendszeres áhítatok tartására Covid idején is. Itt volt az egyetlen karácsonyi szolgálatunk a videó áhítatokon kívül, és itt tudtuk megrendezni a Betegek Világnapjának ünnepségét is, a kórházi dolgozók bibliakörének szolgálatával. A járvány miatt még a gyermekpszichiátriai Mikulás ünnepség is elmaradt, munkatársaimmal azonban oda is vihettünk meglepetés édességet és plüss állatokat a gyermekek nagy örömére. Külön ajándéknak tekinthetjük, hogy mind tavaly, mind az idén nyáron meg tudtuk tartani a kórházi dolgozók bibliakörének csendeshetét. 2020 júniusában és 2021 júliusában kápolnanyitó hálaadó istentiszteleteket szerveztünk a bibliakör szolgálatával. „Erőforrásaink az újrakezdésben” címmel házigazdái, szervezői és néhányan a bibliakörből előadói is lehettünk a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága tavaly elmaradt, idén szeptemberben azonban sikeresen megrendezésre került Országos Konferenciájának, amelynek mottója a Filippi 4,13 volt: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” A Magvető Református Általános Iskola diákjainak szolgálatai ugyan elmaradtak, de a gyermekek színes papírból igés leveleket készítettek idén ősszel is a betegeknek, valamint plüss állatokat adományoztak. Néhány bibliakörösünk a Gyulai Baptista Női Kör tagjaival gyermek szájmaszkokat varrt az egyházi iskolásoknak, valamint 24 órás vérnyomásmérőt tartó textil táskákat a kardiológiára. A Református Missziói Központ által készített Semmelweis-napi kisfilmünk, amelyben a kórházi dolgozókat köszöntjük, nemcsak kórházunk honlapjáról volt elérhető, hanem a júliusi kápolnanyitó istentiszteleten is levetítésre került. Idén tavasszal a Körösladányi Református Egyházközségtől 25 adag nagy értékű élelmiszer adományt kaptunk a kórházi személyzet számára. „Imával horgolt angyalkák” címmel jótékonysági akciót hirdettünk egyházmegyénkben. Az angyalkákkal a személyzetnek szeretnénk köszönetünket kifejezni a karácsonyi ünnepkörben. 

Folyamatos bizonytalanságban, csökkenő biztonságérzettel, változatlan küldetéssel, gyakori újratervezéssel és leleményes szeretettel igyekszünk helytállni a ránk bízottak között, képviselve azt az Urat, aki változatlan szeretettel, biztos kősziklaként mellettünk áll, velünk van, átsegít a nehéz élethelyzeteken és megerősít. Mindezekért Soli Deo Gloria!

Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Gyula, 2021. november 2. 

Kittlingerné Tóth Márta kórházlelkész