BÖRTÖNLELKÉSZI SZOLGÁLAT

BÖRTÖNLELKÉSZI SZOLGÁLAT
Országos
imanap
Ökumenikus
kápolna szentelés
jonathan_bemutatkozas másolat
Videó lejátszása
bortonlelkeszi_szolgalat_bevezeto másolat
Videó lejátszása
bortonlelkeszi_szolgalat_bemutato másolat
Videó lejátszása
11
BÖRTÖNLELKÉSZ ORSZÁGSZERTE
31
ÉVES SZOLGÁLAT
354000
FOGVATARTOTT HALlOTT EDDIG ISTENRŐL
35500
ÓRÁNYI ISTENTISZTELET A BÖRTÖNÖKBEN
11
BÖRTÖNLELKÉSZ ORSZÁGSZERTE
31
ÉVES SZOLGÁLAT
354000
FOGVATARTOTT HALlOTT EDDIG ISTENRŐL
35500
ÓRÁNYI ISTENTISZTELET A BÖRTÖNÖKBEN

- Szénási Jonathan Sándor

„ … fogoly voltam és eljöttetek hozzám.… ”

Mt 25,36

A reformáció fontos változást hozott az egész egyház addigi gondolkodásában, így a misszió tekintetében is. Kálvin ajánlotta lelkésztársainak, hogy heti rendszerességgel járjanak be a börtönökbe és hirdessék a szabadulás evangéliumát a foglyoknak.

A börtön mindig is fokmérője a társadalom és az egyház szociális érzékenységének. Az egyház feladatai között azóta is ott vannak a missziók, a börtönmisszió is. A Református Egyház, az Állam adta lehetőséget megragadva mindig kész volt segíteni az elesetteken, a börtönben lévőkön.

  

1870 június 10-én IM (Igazságügyi Minisztérium) rendelet 110.§ -a szabályozta a fegyintézeti lelkészek feladatát: „ A fegyintézeti lelkész magasztos hivatása a fegyencek vallási és erkölcsi javításra irányul. Ez okból az Isten Igéjének hirdetésén és illetőleg a szentségek kiszolgáltatásán kívül még különösen kötelessége a fegyencekkel egyenként foglalkozni, lelki állapotukat megismerni és az illetők kedélyéhez alkalmazott erkölcsi oktatás által őket megtérésre indítani és a javulás útjára vezérelni. ”

Ehhez járul még Tóth Mór tanulmánya is (Tanulmányok a börtönügy terén. 1874. 67. old Eger) amelyben kimondja: „ A rabnak morális megjavulását magányos elzárás, munka s hallgatás még nem eszközölheti a társaság büntethet, visszaijeszthet a rossztól, meggátolhatja a gonoszok egymás közötti megromlását, de jobbítani csak a vallás feladata.”

Az egyház ennek az elképzelésnek a nyomán kezdett állandó alkalmakat tartani: hittan, keresztelés, konfirmációi, előkészítőket tartani. Külön imakönyvet készítettek a fogvatartottak részére.

Református részről Kovácsy Sándor gyűjtő fogházi lelkész hivatásos börtönlelkészi szolgálatot végzett az első és második világháború között. A II. Világháború után még volt lehetőség egy kevés ideig börtönökben szolgálni, de ezt megszüntették. Lelkészek csak politikai céllal voltak, de már csak mint fogvatartottak. A megtorlás éveiben Isten maga gondoskodott arról, hogy szóljon az evangélium szava a fogvatartott lelkipásztorokon keresztül. 1957 december 31-én kivégezték Gulyás Lajos leveli lelkészt. Három napra rá szabadon engedték Vályi Nagy Ervint csurgói lelkipásztor, aki Balatonlellére került.

A börtönben szenvedett lelkészek áldott emlékét kegyelettel és hálával hordozzuk.

1990-től európai ajánlásra lehetőség lett újra szolgálatot végezni a börtönökben. Sokan kezdtek szolgálni. A missziós lelkület újra fellángolt. Kecskeméttől Kalocsáig, Debrecentől az IMEI-ig tartottak Istentiszteleteket, biblia órákat az önkéntes, melegszívű lelkipásztorok. Haluska János ( Szikszai Béni külön megemlít a Makói ébredésnél ) az IMEI-ben szolgált. Dr. Bartha Tibor Szegedi lelkipásztor, teológiai professzor fiatalokkal indította el újra ezt a szolgálatot. Sok teológus Debrecenbe és Budapesten is járt a börtönökbe Igét hirdetni.

A 13/200 ( VI. 14 ) IM rendelet megszületésével létrejött a Börtönlelkészi Szolgálat, amely lehetőséget adott arra, hogy 11 börtönben református lelkipásztorok szolgáljanak.

Még több


- Szénási Jonathan Sándor

„ … fogoly voltam és eljöttetek hozzám.… ”

Mt 25,36

A reformáció fontos változást hozott az egész egyház addigi gondolkodásában, így a misszió tekintetében is. Kálvin ajánlotta lelkésztársainak, hogy heti rendszerességgel járjanak be a börtönökbe és hirdessék a szabadulás evangéliumát a foglyoknak. A börtön mindig is fokmérője a társadalom és az egyház szociális érzékenységének. Az egyház feladatai között azóta is ott vannak a missziók, a börtönmisszió is. A Református Egyház, az Állam adta lehetőséget megragadva mindig kész volt segíteni az elesetteken, a börtönben lévőkön.

  

1870 június 10-én IM (Igazságügyi Minisztérium) rendelet 110.§ -a szabályozta a fegyintézeti lelkészek feladatát: „ A fegyintézeti lelkész magasztos hivatása a fegyencek vallási és erkölcsi javításra irányul. Ez okból az Isten Igéjének hirdetésén és illetőleg a szentségek kiszolgáltatásán kívül még különösen kötelessége a fegyencekkel egyenként foglalkozni, lelki állapotukat megismerni és az illetők kedélyéhez alkalmazott erkölcsi oktatás által őket megtérésre indítani és a javulás útjára vezérelni. ” Ehhez járul még Tóth Mór tanulmánya is (Tanulmányok a börtönügy terén. 1874. 67. old Eger) amelyben kimondja: „ A rabnak morális megjavulását magányos elzárás, munka s hallgatás még nem eszközölheti a társaság büntethet, visszaijeszthet a rossztól, meggátolhatja a gonoszok egymás közötti megromlását, de jobbítani csak a vallás feladata.” Az egyház ennek az elképzelésnek a nyomán kezdett állandó alkalmakat tartani: hittan, keresztelés, konfirmációi, előkészítőket tartani. Külön imakönyvet készítettek a fogvatartottak részére. Református részről Kovácsy Sándor gyűjtő fogházi lelkész hivatásos börtönlelkészi szolgálatot végzett az első és második világháború között. A II. Világháború után még volt lehetőség egy kevés ideig börtönökben szolgálni, de ezt megszüntették. Lelkészek csak politikai céllal voltak, de már csak mint fogvatartottak. A megtorlás éveiben Isten maga gondoskodott arról, hogy szóljon az evangélium szava a fogvatartott lelkipásztorokon keresztül. 1957 december 31-én kivégezték Gulyás Lajos leveli lelkészt. Három napra rá szabadon engedték Vályi Nagy Ervint csurgói lelkipásztor, aki Balatonlellére került. A börtönben szenvedett lelkészek áldott emlékét kegyelettel és hálával hordozzuk.

1990-től európai ajánlásra lehetőség lett újra szolgálatot végezni a börtönökben. Sokan kezdtek szolgálni. A missziós lelkület újra fellángolt. Kecskeméttől Kalocsáig, Debrecentől az IMEI-ig tartottak Istentiszteleteket, biblia órákat az önkéntes, melegszívű lelkipásztorok. Haluska János ( Szikszai Béni külön megemlít a Makói ébredésnél ) az IMEI-ben szolgált. Dr. Bartha Tibor Szegedi lelkipásztor, teológiai professzor fiatalokkal indította el újra ezt a szolgálatot. Sok teológus Debrecenbe és Budapesten is járt a börtönökbe Igét hirdetni.

A 13/200 ( VI. 14 ) IM rendelet megszületésével létrejött a Börtönlelkészi Szolgálat, amely lehetőséget adott arra, hogy 11 börtönben református lelkipásztorok szolgáljanak.

Még több

intézeti alkalmaink
BIBLIAÓRA
MEGLÁTOGATÁSOK
ISTENTISZTELET
CSALÁDI BESZÉLŐ
HITTANOKTATÁS
CSALÁDI ISTENTISZTELET
EVANGÉLIUMI ALKALMAK
EGYÉNI LELKIGONDOZÁS
rendkívüli alkalmaink
ORSZÁGOS IMANAP
BIBLIAISMERETI VETÉLEKDŐ
IMANAP A CIGÁNYOKÉRT
SZABADULTAK ISTENTISZTELETE
CSALÁDI ERŐSÍTŐ TÁBOR

HITVALLÁSUNK

BIZALOM

ESÉLY

KRISZTUS

Kapcsolataink életben tartása, közösségeink építése nem valósulhat meg másként, csak ha újra, még egyszer félretesszük előítéleteinket. Hinni akarunk annak, aki nem kér mást, csak bizalmat, szeretetet, figyelmet, új esélyt.

Ha bizalmat adunk azoknak, akiknek Isten már új lehetőséget adott, mi kapunk esélyt egy megújult, megtisztult gondolkodással és szemléletmóddal élni.

Minden ember új életre való esélyét ugyanaz a Krisztus alapozta meg.

HITVALLÁSUNK

BIZALOM

Kapcsolataink életben tartása, közösségeink építése nem valósulhat meg másként, csak ha újra, még egyszer félretesszük előítéleteinket. Hinni akarunk annak, aki nem kér mást, csak bizalmat, szeretetet, figyelmet, új esélyt.

ESÉLY

Ha bizalmat adunk azoknak, akiknek Isten már új lehetőséget adott, mi kapunk esélyt egy megújult, megtisztult gondolkodással és szemléletmóddal élni.

KRISZTUS

Minden ember új életre való esélyét ugyanaz a Krisztus alapozta meg.

börtönlelkészi szolgálat

STRATÉGIA

A gombra kattintva megtekintheti a Börtönlelkészi Szolgálat STRATÉGIÁJÁT.

börtönlelkészi szolgálat

STRATÉGIA

A gombra kattintva megtekintheti a Börtönlelkészi Szolgálat STRATÉGIÁJÁT.