GYÖKÖSSY ENDRE

Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat

Csoport
segítünk a gyászfeldolgozásban!
Elérhető
a Gyökössy Endre hangarchívum
17
ÉVE SEGÍTÜNK
100
MEGMENTETT HÁZASSÁG
340
FŐ VETT RÉSZT KÉPZÉSEINKEN
85
TELEPÜLÉSRŐL ÉRKEZTEK A KÉPZÉSEINKBEN RÉSZTVEVŐK
heti áhítat

„Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére.”

(Zsolt 1,1)

- Tóth János

„Jézus azonnal kinyújtotta a kezét Péternek megragadta őt és ezt mondta neki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél.”

(Máté 14: 31-32)

 

 A lelkigondozás az Egyház küldetése, a lelkigondozás egyházi tevékenyág az egyházban, az emberért, egyházáért, a társadalomért.
 A találkozásban, beszélgetésben, mindig van történés, változás, mely jobbá teszi az egyént, kapcsolatait, a közösség életét.
 A Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálatot a Magyarországi Református Egyház hozta létre, elsősorban a reformátusok számára, ökumenikus nyitottsággal egyének, párok, családok, lelkészek, lekész házasságok lelkigondozásra, lelkészek, egyházi oktatási intézményben, missziói, diakóniai területeken dolgozók szupervíziójára, hivatásgondozására.
 Kiemelt szolgálatunknak tartjuk lelkésztársaink házasságának, családi életének segítését, lelkipásztor kollegáink lelki- spirituális egészségének ápolását.
 A lelkigondozás lehetősége, az Egyház részéről mindenki számára nyitott és díjmentes.
 A lelkigondozást, szupervíziót, mentálhigiénében, pár-és családterápiában hívatásgondozást pasztorálpszichológiában képzett lelkészek végzik.
 A lelkigondozás számunkra: szeretetteljes odafordulás az elbizonytalanodott, válsághelyzetbe került emberhez, aki életének valamelyik területén lelki segítséget igényel. Ezzel együtt jár a nehéz élethelyzetekben, feszült lelki állapotban a hitbeli, spirituális támaszadás.
 Elsődleges számunkra a másik ember szüksége, szenvedése, hallgatunk, ahol kell és arra a helyzetre figyelünk és vagyunk együtt a másikkal, amiben ő van, így várjuk a „szeretet terében” Isten arcában a többet, amire „itt és most” szükség van.
 Nem mi mutatjuk meg az irányt, a „megoldást”, hanem a másik ember szüksége és szabad döntése.
 Hitünk bizonyságtétele a cselekvő, befogadó, hallgató szeretet, a másik ember külső és belső helyzetének méltányolása, elfogadása.
 A szupervízióval segítséget ajánlunk, hogy hitelesen, megelégedetten, céltudatosan végezzük munkánkat, gyakoroljuk hivatásunkat egyházon belül és kívül.
 A pasztorálpszichológiai szupervízió egyház által elismert szupervíziós forma. Egyedisége abban áll, hogy figyelmet fordítunk a hivatást gyakorló, munkát végző egyén lelki-hitbeli önazonosságára.

A Szolgálat lelkigondozói kurzusokkal segíti a lelkészek, teológus hallgatók, önkéntesek segítők (látogatók) gyülekezeti szolgálatát, missziói küldetését.
 Pasztorális (pasztorálpszichológiai) képzéseket tart a misszióknak, diakóniában, szociális szférában dolgozó diakónusoknak, alkalmazottaknak.
 A lelkigondozói kurzusokat, szupervíziót a Szolgálatnál regisztrált pasztorálpszichológiai szupervízori minősítésű lelkészek vezetik.
 Felelősségünk van másokért, de ugyanakkor önmagunkért is, a lelkigondozás egyéni kapcsolat, de nem magányos küldetés.
 A Szolgálat lelkészei (önkéntes munkatársai) teamben, szakmai és lelki közösségben dolgozunk, melynek keretében rendszeres lelkigondozói megbeszéléseket, a szupervízorok számára szakmai műhelyt tartunk.
Hívatásunk és önmagunk szellemi és lelki karbantartása érdekében, részt veszünk továbbképzéseken, konferenciákon, és szükség szerint külső szupervíziót kérünk.
 Szupervízori munkánkat rendszeres kollegiális szupervízióval segítjük.

Még több

MÁSOK MONDTÁK

Azért ajánlom a Gyökössy Szolgálatot, mert könnyen elérhetőek az itt szolgáló lelkigondozók, valamint empatikusak, együttérzőek, lelkiismeretesek és megbízhatóak. Értő és aktív figyelmet kaptam, a légkör bizalmas volt, nem feszengtem. Úgy éreztem a beszélgetések után, hogy szabadabb vagyok.
— Petra —
Segítségért fordultam a Gyökössy Lelkigondozói Szolgálathoz. A problémám az volt, hogy a 44 és 46 éves lányaimmal egy idő óta nem működött a kommunikáció. Úgy éreztem, hogy eltávolodtunk egymástól. A problémák természetesen a gyökereknél voltak.4 alkalommal voltam Önöknél és a beszélgetések, a feladatok nagyon sokat segítettek pl. a genogram készítés, amit apai és anyai ágon is meg kellett csinálnom. Hálás vagyok, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb és szeretettelibb lett a kapcsolatom a lányaimmal. Békesség és nyugalom van a lelkemben.
— G. Gáborné —
A Gyökössy Endre Lelkigondozói Szolgálatnál egy olyan meghitt, önzetlen és szerető hozzáállás fogadott, ami a beszélgetések megértő légkörével együtt segített a megnyílásban, az önreflexióban és a megoldások megtalálásában. A találkozásokat kezdettől fogva a kölcsönös bizalom megnyugtató jelenléte vette körül, amitől – ismeretlenként érkezve is – úgy érezhettem, családtagként fogadtak. Nagy ajándék a mai világban, hogy tudhatjuk, ha egyszer segítségre szorulunk léteznek még olyan segítő kezek és szívek, melyek által az irgalmas szamaritánus példája élő valóságként fejti ki valóban gyógyító és átalakító erejét. Számomra a szeretet csodája ez, aminek titka talán éppen abban áll, hogy nincsenek feltételei.
— Gábor (40éves) —
Több gyógyítási és csoda történetben fontos momentum, hogy Jézus Krisztus "látta" a szenvedőt, elesetett, segítségre szorulót. Jó tudni azt, hogy van aki lát bennünket és mindazt amiben vagyunk. Egy alkalommal egy vakon született szeme világát adja vissza Jézus. (Jn 9.) A gyógyulás első lépése, hogy tisztábban lássunk. Hálás vagyok a szolgálatnak, hogy kísértek utunkon és segítettek abban, hogy ne csak láthatók, de látókká is válhassunk, akiknek a saját életükkel kapcsolatban újra megnyílt a szemük világa.. "Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért." Jn 9, 7.   Merjünk indulni, "mosakodni", hogy megtapasztaljuk mi is a csodát. A szolgálat életére és munkájára Isten gazdag áldását kívánom
— Sz. Márk —
Két éves jegyességünk alatt egy pár kapcsolati nehézségen nem tudtunk túljutni, ezért képtelenek voltunk a házasság irányába továbblépni. Bár szerettük egymást, szakember segítségét kellett kérnünk, hogy görcseink föloldódhassanak. Ismerős ajánlása alapján fordultunk a Gyökössy Intézethez, ahol Tóth János felkészülten vezetett minket Jézus jelenlétébe megtanítva nekünk a legfontosabbat: hogyan tudjuk egymás jelzéseit megérteni. 2021. július 2-án kötöttünk házasságot. „Ízleljétek és lássátok, mily jóságos az Úr! Boldog az ember, ki hozzá menekül.2 (Zsolt 34,9) A segítségért azóta is hálásak vagyunk; jó szívvel ajánljuk másoknak is, akik lelki nehézségeikre Istentől várják a megoldást.
— Krisztián és Zsuzsanna —