GYÖKÖSSY ENDRE

Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat

GYÖKÖSSY ENDRE

Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat

Magunkról magunknak
hangarchívum
Koronavírus
negyedik hullám
FILMKLUB
2021. november 8-án
Magunkról magunknak
hangarchívum
Koronavírus
negyedik hullám
FILMKLUB
2021. november 8-án
janos_bemutatkozas másolata másolata
Videó lejátszása
gyokossy_bevezeto másolat
Videó lejátszása
gyokossy_bemutato másolat
Videó lejátszása
17
ÉVE SEGÍTÜNK
100
MEGMENTETT HÁZASSÁG
340
FŐ VETT RÉSZT KÉPZÉSEINKEN
85
TELEPÜLÉSRŐL ÉRKEZTEK A KÉPZÉSEINKBEN RÉSZTVEVŐK
17
ÉVE SEGÍTÜNK
100
MEGMENTETT HÁZASSÁG
340
FŐ VETT RÉSZT KÉPZÉSEINKEN
85
TELEPÜLÉSRŐL ÉRKEZTEK A KÉPZÉSEINKBEN RÉSZTVEVŐK

- Tóth János

„Jézus azonnal kinyújtotta a kezét Péternek megragadta őt és ezt mondta neki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél.”

(Máté 14: 31-32)

A lelkigondozás az Egyház küldetése, a lelkigondozás egyházi tevékenyág az egyházban, az emberért, egyházáért, a társadalomért.

 A találkozásban, beszélgetésben, mindig van történés, változás, mely jobbá teszi az egyént, kapcsolatait, a közösség életét.

 

A Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálatot a Magyarországi Református Egyház hozta létre, elsősorban a reformátusok számára, ökumenikus nyitottsággal egyének, párok, családok, lelkészek, lekész házasságok lelkigondozásra, lelkészek, egyházi oktatási intézményben, missziói, diakóniai területeken dolgozók szupervíziójára, hivatásgondozására.

 Kiemelt szolgálatunknak tartjuk lelkésztársaink házasságának, családi életének segítését, lelkipásztor kollegáink lelki- spirituális egészségének ápolását.  A lelkigondozás lehetősége, az Egyház részéről mindenki számára nyitott és díjmentes.  A lelkigondozást, szupervíziót, mentálhigiénében, pár-és családterápiában hívatásgondozást pasztorálpszichológiában képzett lelkészek végzik.  A lelkigondozás számunkra: szeretetteljes odafordulás az elbizonytalanodott, válsághelyzetbe került emberhez, aki életének valamelyik területén lelki segítséget igényel. Ezzel együtt jár a nehéz élethelyzetekben, feszült lelki állapotban a hitbeli, spirituális támaszadás.

 Elsődleges számunkra a másik ember szüksége, szenvedése, hallgatunk, ahol kell és arra a helyzetre figyelünk és vagyunk együtt a másikkal, amiben ő van, így várjuk a „szeretet terében” Isten arcában a többet, amire „itt és most” szükség van.  Nem mi mutatjuk meg az irányt, a „megoldást”, hanem a másik ember szüksége és szabad döntése.  Hitünk bizonyságtétele a cselekvő, befogadó, hallgató szeretet, a másik ember külső és belső helyzetének méltányolása, elfogadása.  A szupervízióval segítséget ajánlunk, hogy hitelesen, megelégedetten, céltudatosan végezzük munkánkat, gyakoroljuk hivatásunkat egyházon belül és kívül.

 A pasztorálpszichológiai szupervízió egyház által elismert szupervíziós forma. Egyedisége abban áll, hogy figyelmet fordítunk a hivatást gyakorló, munkát végző egyén lelki-hitbeli önazonosságára. A Szolgálat lelkigondozói kurzusokkal segíti a lelkészek, teológus hallgatók, önkéntesek segítők (látogatók) gyülekezeti szolgálatát, missziói küldetését.  Pasztorális (pasztorálpszichológiai) képzéseket tart a misszióknak, diakóniában, szociális szférában dolgozó diakónusoknak, alkalmazottaknak.  A lelkigondozói kurzusokat, szupervíziót a Szolgálatnál regisztrált pasztorálpszichológiai szupervízori minősítésű lelkészek vezetik.  Felelősségünk van másokért, de ugyanakkor önmagunkért is, a lelkigondozás egyéni kapcsolat, de nem magányos küldetés.  A Szolgálat lelkészei (önkéntes munkatársai) teamben, szakmai és lelki közösségben dolgozunk, melynek keretében rendszeres lelkigondozói megbeszéléseket, a szupervízorok számára szakmai műhelyt tartunk.

Hívatásunk és önmagunk szellemi és lelki karbantartása érdekében, részt veszünk továbbképzéseken, konferenciákon, és szükség szerint külső szupervíziót kérünk.  Szupervízori munkánkat rendszeres kollegiális szupervízióval segítjük.

Még több


- Tóth János

„Jézus azonnal kinyújtotta a kezét Péternek megragadta őt és ezt mondta neki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél.”

(Máté 14: 31-32)

A lelkigondozás az Egyház küldetése, a lelkigondozás egyházi tevékenyág az egyházban, az emberért, egyházáért, a társadalomért.

 A találkozásban, beszélgetésben, mindig van történés, változás, mely jobbá teszi az egyént, kapcsolatait, a közösség életét.

 

A Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálatot a Magyarországi Református Egyház hozta létre, elsősorban a reformátusok számára, ökumenikus nyitottsággal egyének, párok, családok, lelkészek, lekész házasságok lelkigondozásra, lelkészek, egyházi oktatási intézményben, missziói, diakóniai területeken dolgozók szupervíziójára, hivatásgondozására.

 Kiemelt szolgálatunknak tartjuk lelkésztársaink házasságának, családi életének segítését, lelkipásztor kollegáink lelki- spirituális egészségének ápolását.  A lelkigondozás lehetősége, az Egyház részéről mindenki számára nyitott és díjmentes.  A lelkigondozást, szupervíziót, mentálhigiénében, pár-és családterápiában hívatásgondozást pasztorálpszichológiában képzett lelkészek végzik.

 A lelkigondozás számunkra: szeretetteljes odafordulás az elbizonytalanodott, válsághelyzetbe került emberhez, aki életének valamelyik területén lelki segítséget igényel. Ezzel együtt jár a nehéz élethelyzetekben, feszült lelki állapotban a hitbeli, spirituális támaszadás.

 Elsődleges számunkra a másik ember szüksége, szenvedése, hallgatunk, ahol kell és arra a helyzetre figyelünk és vagyunk együtt a másikkal, amiben ő van, így várjuk a „szeretet terében” Isten arcában a többet, amire „itt és most” szükség van.  Nem mi mutatjuk meg az irányt, a „megoldást”, hanem a másik ember szüksége és szabad döntése.  Hitünk bizonyságtétele a cselekvő, befogadó, hallgató szeretet, a másik ember külső és belső helyzetének méltányolása, elfogadása.  A szupervízióval segítséget ajánlunk, hogy hitelesen, megelégedetten, céltudatosan végezzük munkánkat, gyakoroljuk hivatásunkat egyházon belül és kívül.

 A pasztorálpszichológiai szupervízió egyház által elismert szupervíziós forma. Egyedisége abban áll, hogy figyelmet fordítunk a hivatást gyakorló, munkát végző egyén lelki-hitbeli önazonosságára.

A Szolgálat lelkigondozói kurzusokkal segíti a lelkészek, teológus hallgatók, önkéntesek segítők (látogatók) gyülekezeti szolgálatát, missziói küldetését.  Pasztorális (pasztorálpszichológiai) képzéseket tart a misszióknak, diakóniában, szociális szférában dolgozó diakónusoknak, alkalmazottaknak.  A lelkigondozói kurzusokat, szupervíziót a Szolgálatnál regisztrált pasztorálpszichológiai szupervízori minősítésű lelkészek vezetik.  Felelősségünk van másokért, de ugyanakkor önmagunkért is, a lelkigondozás egyéni kapcsolat, de nem magányos küldetés.  A Szolgálat lelkészei (önkéntes munkatársai) teamben, szakmai és lelki közösségben dolgozunk, melynek keretében rendszeres lelkigondozói megbeszéléseket, a szupervízorok számára szakmai műhelyt tartunk.

Hívatásunk és önmagunk szellemi és lelki karbantartása érdekében, részt veszünk továbbképzéseken, konferenciákon, és szükség szerint külső szupervíziót kérünk.  Szupervízori munkánkat rendszeres kollegiális szupervízióval segítjük.

Még több

SEGÍTÜNK
EGYÉNI, PÁR, CSALÁD LELKIGONDOZÁS
LELKÉSZPÁROK, CSALÁDOK PÁR- ÉS CSALÁDTERÁPIÁJA
SZUPERVÍZIÓ
HÁZASPÁR SZEMINÁRIUM LELKÉSZEKNEK
HIVATÁS GONDOZÁS
FILMKLUB
HÁZASPÁR SZEMINÁRIUM GYÜLEKEZETI TAGOKNAK
GYÁSZFELDOLGOZÓ CSOPORT
LELKIGONDOZÓI KÉPZÉSEK

SEGÍTSÉGET KÉR?

A segítségkérésben mindenki számára az ELSŐ LÉPÉS a legnehezebb, erőre bátorságra van szükség.

Mi megpróbáljuk mindenkivel megtalálni a bizalom és az adott helyzet téjokozódási pontjait.

Az ELSŐ BESZÉLGETÉSBEN tisztázódhat: egyénileg, partnerével vagy családtagjait bevonva vesz majd részt a lelkigondozói, konzultációs folyamatban.

GYÖKÖSSY ENDRE LELKIGONDOZÓI ÉS SZUPERVÍZORI SZOLGÁLAT

TÖRTÉNETEK

A megfelelő gombra kattintva elolvashatja a misszió TELJES TÖRTÉNETÉT vagy KÜLDETÉS TÖRTÉNETÉT.

GYÖKÖSSY ENDRE LELKIGONDOZÓI ÉS SZUPERVÍZORI SZOLGÁLAT

TÖRTÉNETEK

A megfelelő gombra kattintva elolvashatja a misszió TELJES TÖRTÉNETÉT vagy KÜLDETÉS TÖRTÉNETÉT.

RÓLUNK MONDTÁK